Srpski Deutsche Italiano English

KRP D.O.O.

 Magacin Kać, RS 1017
KRP doo je preduzeće za specijalizovano za promet sirovom kožom.Preduzeće je osnovano od strane nekoliko iskusnih eksperata iz kožarske industrije koji su zajedno organizovali kapilarni otkup krvave kože i time učinili da preduzeće bude jedan od lidera na tržištu bivše SFRJ. Preduzeće čini 40 radnika koji su vrhunski obučeni za svoj posao, i gledajući prosečno otkupljenu i prerađenu količinu kože po radniku predstavljamo najproduktivnije preduzeće u branši.
Firma poseduje 16 kamiona – hladnjača koji su koncipirani za otkup sirove kože i opremljeni elektronskim vagama. U sistemu prijema, kontrole isporuke robe, svaka koža se etiketira etiketama za obeležavanje i praćenja kvaliteta kože. Markiranje svih koža na ovaj način je novost u oblasti kožarstva i po ovoj specifičnosti koja značajno pomaže praćenje kvaliteta proizvoda smo jedinstveni na širem prostoru.
Sirovu kožu otkupljujemo od klanica i negujemo dobre poslovne odnose sa svim partnerima, što se dokazuje u kvalitetnoj saradnji sa svim partnerima u dugom vremenskom periodu. Otkupljena krvava koža se preuzima direktno od klanica prebacuje se u magacine gde se, sortira, klasifikuje, soli, slaže na palete i priprema za preradu. Centrala preduzeća nalazi se u Novom Sadu, a magacini za prijem otkupljene kože se nalaze u Novom Sadu ( centralni magacin ) i Mrčajevcima ( pokraj Čačka ).Oba magacina su registrovana za izvoz kože u EU. Izvoznički brojevi su: Mrčajevci RS 840 , Novi Sad RS 1017.
Tehnologija koju primenjuje KRP doo je najmodernija koja trenutno postoji,
a takođe je i ekološki prihvatljiva jer smo ispunili sve zahteve koje su pred nas stavljeni od strane nadležnih organa. Kožu obrađujemo po EWG Standardu i JUS standardu i skladištimo je u magacinima – hladnjačama na temperaturi od 0 - 4 °C.
KRP doo je uglavnom izvozno orijentisana firma, značajan smo izvoznik u Austriju, Italiju i Nemačku. Struktura izvezene robe na godišnjem nivou iznosi:
- krupna koža 4.000 tona godišnje
- sitna koža 100.000 kom godišnje
 Magacin Mrčajevci, RS 840

Robu uglavnom prodajemo putem godišnjih ugovora sa stalnim kupcima uz mesečne anekse vezane za količinu i> cenu. Sto se tice cena, one zavise od količine, vrste, klase i ostalih karakteristika sirove koze.
Vizija preduzeća KRP je da proširi otkupne kapacitete na tržištu, a da istovemeno poveća saradnju sa vodećim fabrikama u regionu za preradu sirove kože. Da bi se ostvarila ova vizija, preduzeće KRP doo planira širenje postojećih magacinskh kapaciteta i izgradnju novih, konstantno razvijanje kadrovskih potencijala, ulaganje u infrastrukturu i savremena teretna vozila i održavanje dobrih poslovnih odnosa sa partnerima. KRP doo se bavi otkupom i preradom svih vrsta sirove kože, ali se više ne zadovoljava samo delimičnom preradom krvave kože, nego u strateškom partnerstvu sa fabrikom kože Dafar iz Zrenjanina pravi i finalni proizvod (wet blue,wet white i gotova koža) .

* o nama * kontakt * proizvodi * način rada *