Srpski Deutsche Italiano English

NAČIN RADA


1. Kamioni za otkup kože sa rashladnim uređajima i elektronskim vagama
2. Kontrola kože pri ulasku u magacine
 
   
3. Svaka koža posle kontrole dobija etiketu sa bar-kodom, sa odredjenom kategorijom, klasom i vrstom.
4. Roba sortirana po klasama I kategorijama posle solenja.
 
   
5. Koža u hladnjači razvrstana po kategorijama i klasama čeka na isporuku
6. Isporuka kože za fabrike po kategorijama,vrstama, klasama
 
 
* o nama * kontakt * proizvodi * način rada *